Prijava štete

Forma za online prijavu štete

Da bi vaša prijava bila najkvalitetnije obrađena u što kraćem roku, molimo vas da popunite sve tražene podatke.

    Osiguranje
    Podaci podnosioca prijave štete
    Informacije o Šteti
    Opciono prilaganje dokumentacije (dokumentacija, fotodokumenti i sl)