Osiguranje
robe u transportu

Osiguranje robe u transportu Aura

Osiguranje robe u transportu (CARGO) namijenjeno je osobama koje imaju osigurljiv interes nad robom koja se prevozi, a najčešće su to sami vlasnici. Pojam ‘roba’ ne odnosi se samo na robu u smislu stvari u trgovačkom prometu nego i na svaku drugu stvar osiguranika čijim bi oštećenjem ili gubitkom osiguraniku bila prouzročena financijska šteta (npr. trajna i obrtna sredstva).

Širina pokrića je fleksibilna te se osiguranici ovisno o vlastitim potrebama mogu odlučiti na pokriće samo određenih imenovanih opasnosti (osnovni rizici) ili na sveobuhvatno pokriće (svi rizici). Uz navedeno, u pokriće je moguće uključiti i niz posebnih okolnosti samog transporta (npr. usputno uskladištenje i sl.) kao i specifična pokrića za posebne vrste robe.

UPOZORENJE! Osiguranje transportne odgovornosti nije osiguranje robe u prevozu. Nudeći vam zanemarivu uštedu špekulanti vas izlažu riziku da ostanete bez svoje robe i bez ikakve naknade za istu.