Kasko
osiguranje

Širok spektar osiguranih rizika

Zaštita od djelimičnog ili potpunog oštećenja vozila

Mogućnost ugovaranja dopunskog osiguranja

Brza i efikasna isplata šteta

Dodatni popust na online ugovaranje kasko polisa

Dodatni popust ako imate već ugovorenu polisu kod “Aura Osiguranja”

Kasko osiguranje Aura

Kasko osiguranje pokriva štetu i kad je za njen nastanak odgovoran vozač koji je upravljao vozilom. Bilo da vaše motorno vozilo koristite za lične potrebe ili za potrebe posla kojim se bavite, poželjno je da ga obezbedite od potencijalnih nemilih događaja koji vam se mogu desiti na putu. Najbolja i najpouzdanija zaštita motornih vozila je upravo kasko osiguranje.